Innovem2018-10-09T11:42:58+00:00
 • A partir de les comunitats INNOVEM en processos de desenvolupament local
  -Promovem el diàleg crític, la cultura de pau i la interculturalitat.
  -Intermediem entre actors institucionals, associatius i veïnals.
  -Impulsem  les noves tecnologies i l’smart des de les necessitats i propostes dels barris.
  -Promovem l’economia social i solidària des de l’acció comunitària i la proximitat.
  -Fomentem la comunicació local–global.
 • DINAMITZACIÓ DE PROCÉS PARTICIPATIU PER DECIDIR USOS NOU EQUIPAMENT A RIPOLLET (2018)

  La Fàbric@ assessora i acompanya l’ajuntament de Ripollet en el procés de participació per decidir els usos d’un nou equipament de la ciutat, conjuntament amb associacions i població del territori.

  Què: Creació i dinamització del procés participatiu amb entitats, persones i institució pública.

   Amb qui: Ajuntament de Ripollet.

   On: Ripollet

  mail: mzegri@coopelafabrica.cat

 • ACCÉS AL CERTIFICAT DIGITAL PER PART DEL TEIXIT ASSOCIATIU DE NOU BARRIS (2017-2018)

  La Fàbric@ assessora i acompanya les entitats del districte de Nou Barris per a la obtenció de la signatura digital.

  Què: Creació i posada en marxa d’un procés d’acompanyament al teixit associatiu en el procés d’obtenció del certificat digital a partir de sessions informatives i de suport individualitzat.

   Amb qui: Districte de Nou Barris del Ajuntament de Barcelona i teixit associatiu.

   On: Nou Barris

  mail: saversano@coopelafabrica.cat

 • IMPULSANT LA PAU A COLÒMBIA DES DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (des de 2015)

  La Fàbric@ assessora i fa articulacions per a la intercooperació entre agents institucionals i cooperatives de Barcelona i Colòmbia.

  Què: En paral·lel dels acords de Pau de l’Habana, es defineix una estratègia de treball per a la reinserció socio-laboral d’excombatents de les FARC, des de la perspectiva del desenvolupament comunitari local amb suport institucional i amb cooperatives catalanes.

   Amb qui: GESTAPAZ, XES (Xarxa d’Economia Solidària) i FCTC (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya)

   On: Colòmbia i Barcelona

  mail: jmnavarro@coopelafabrica.cat

 • MEDIACIÓ COMUNITÀRIA I CONSTRUCCIÓ DE PAU A MEDELLÍN (des del 2013)

  La Fàbric@ aporta la seva experiència i coneixements en formació i mediació comunitària intercultural.

  Què:  S’ha creat l’Escola Itinerant de Pau a Medellín CREANDO PAZ (2015), amb la formació de la primera promoció de diplomades en mediació comunitària. Així mateix, s’organitzen altres cursos complementaris de formació de formadors i reforç de la perspectiva de gènere.

  Amb qui: Corporación Región, Universidad Pontificia Bolivariana, Plataforma digital Ciudadanía con Sentido, i Alcaldía de Medellín.

  On: Barcelona (Països Catalans), Medellín (Colombia)

  mail: jmnavarro@coopelafabrica.cat

 • CREACIÓ D’UN PORTAL WEB COMUNITARI GESTIONAT PEL TEIXIT ASSOCIATIU DE BON PASTOR I BARÓ DE VIVER (2014)

  La Fàbric@ forma, acompanya les associacions i coordina el procés.

  Què:  Creació de les webs www.fembonpastor.cat i www.barodeviver.cat des d’una perspectiva d’autogestió de les pròpies associacions del territori. Aquestes webs difonen i comuniquen les activitats, recursos i notícies locals. Alhora es fa un treball de reforç de la comunicació entre les entitats i el barri basat en el respecte i el diàleg.

  Amb qui: Districte de Sant Andreu i associacions del territori.

  On: Bon Pastor i Baró de Viver.

  mail: saversano@coopelafabrica.cat

 • EIX PERE IV DEL POBLENOU (des del 2013)

  La Fàbric@ dóna suport a la taula d’entitats i persones Taula Eix Pere IV.

  Què: És una iniciativa veïnal comunitària, que aplega diferents entitats del barri del Poblenou. La Fàbric@ dóna suport al procés: assessorament, acompanyament, suport. Es promou el desenvolupament local-social i comunitaria, així com l’economia solidària i cooperativa.

  Amb qui:  Associació de Veïns, Cooperativa Biciclot, veïns/es a títol individual, i fins a 20 entitats i persones implicades com a col.laboradores en projectes diversos d’economia solidària i cooperativa.  Aquest mes de maig de 2017,  la Taula s’acaba de constituir en una entitat social de segon grau, on seguim participant.

  On:  Poblenou, i altres barris del Districte de Sant Martí de Provençals.
  Web: http://eixpereiv.org 

  mail: jmnavarro@coopelafabrica.cat