Doris Boira

Doris Boira2018-09-20T09:29:54+02:00
Doris Boira
Doris BoiraComunicadora i gestora cultural
Presidenta des del juliol del 2018. Soc llicenciada en Comunicació Audiovisual. Porto la direcció del Casal d’Entitats Mas Guinardó des d’una perspectiva global-local i de valorització de procesos socio-culturals emergents, creatius i d’altres economies.

Tinc experiència en mediacions comunitàries, processos participatius, serveis municipals de mediació i gestió cultural. M’he apropat a metodologies innovadores per acompañar procesos socio-culturals locals. He realitzat recerca entorn la diversitat cultural i els mitjans de comunicació per a la Mesa per a la Diversitat de l’Audiovisual del CAC de la que formo part. He estat vinculada durant 15 anys a ràdios comunitàries a Catalunya i a la xarxa Amarc-Europa amb projectes de gènere i multiculturals. Soc mare i formo part d’una família multicultural. M’interessa el treball en equip, la innovació i la creativitat en el terreny associatiu, comunitari i cooperatiu. El meu repte personal és la pau a nivell personal, social i mundial. Em trobo a gust amb la filosofia del “Bon Viure”

.Quadern “Barris en transició cap a altres economies”. Casal d’Entitats Mas Guinardó i Bon Pastor. Any 2017

(https://issuu.com/andrealotfe/docs/maqueta_mg_web)

. « la diversitat a la ficció televisiva ». Estudi de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA), impulsada pel CAC (Consell de l’audivosual de Catalunya). Any 2016

. « La diversitat cultural a les ràdios i televisions d’Europa i Canadà»,  recerca de la  MDA dins del CAC. Any 2007 (http://www.mesadiversitat.cat/materials_mesa)

 . “Radiofonis en femení. (A la ) Recerca de nous llenguatges radiofònics més enllà dels estereotips”. Institut Català de les Dones. Any 2004

Apropament al moviment En Transició a través de les formacions:

. “Cómo iniciar la transición hacia sociedades sostenibles?”. Curs on line, tardor 2017) (http://www.reddetransicion.org)

. “Transición interior”. Abril 2016 al Bosc Turull, Barcelona.

. Iniciació a la Permacultura  al Casal d’Entitats Mas Guinardó (Tardor 2017) i impuls  del projecte “Parc in process”.

. “Leading From the Emerging Future“. U.Lab on line del Presencing Institute del MIT ( Massachusetts Institute of Technology) entorn l’acompanyament al canvi i la innovació a nivell personal, social i ambiental basat en la Teoria U). 

. Conexiement de la metodologia “Dragon Dreaming”

. Membre de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA), impulsada pel CAC.