Monthly Archives: Març 2023

LES ECONOMIES SOLIDÀRIES i LES SEVES APORTACIONS ALS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU: EL CAS COLOMBIÀ

2023-03-10T14:14:36+01:00General, quefem|

Què: Una iniciativa que ens ha permès treballar la dimensió internacionalista del cooperativisme català, proposant a les cooperatives i al món de les economies solidàries la necessitat d’una intercooperació internacional per fer possible que els valors, criteris, i propostes del que anomenem economies solidàries tinguin cada cop més significació i impacte arreu del món.

SIN RUMORES, CONSTRUIMOS CULTURA DE PAZ

2023-03-10T13:20:05+01:00quefem|

Què: Impuls de la xarxa antirumors de Medellín Colòmbia, per sensibilitzar i conscienciar sobre els rumors que generen discriminacions i estigmatitzacions. Aquest projecte tracta d’esbrinar les raons que provoquen aquests rumors. El racisme molts cops inherents en la cultura popular i sobretot en la cultura hegemònica. Amb qui: Amb la contrapart històrica a Medellín/Colòmbia,

PDC POBLENOU

2023-03-10T13:07:02+01:00quefem|

La Fàbric@ facilitiem la dinamització i coordinació tècnica del Pla de Desenvolupament Comunitari del Poblenou. Què: Acompanyem processos comunitaris, des del respecte de la diversitat i l'impuls del desenvolupament local. Economia social i solidària. Dinamització comunitària. Promoció i programació d’activitats comunitàries, suport a les associacions i dinamització del teixit associatiu, promoció de les relacions entre

FESC 2022: presències diverses de La Fàbric@ en temes clau del cooperativisme del passat, el futur i més enllà.

2023-03-06T10:27:42+01:00Notícia|

Aquest any des de la nostra cooperativa hem aportat a la FESC a diverses bandes, a més de la parada, compartint aprenentatges i processos significatius recorreguts al llarg de l'any. En clau històrica hem donat a conèixer la història del cooperativisme al Bon Pastor; en clau d'intercooperació internacional com l'ESS està aportant pau a