Casal d’entitats Mas Guinardó

La Fàbric@ gestiona l’equipament cultural Casal d’Entitats Mas Guinardó (2012-2017).
Què: Gestió i direcció tècnica i dinamització comunitària. Promoció d’activitats socio-culturals, suport a les associacions i dinamització del teixit associatiu, promoció de les relacions entre entitats i territori.
Aquest curs s’estan engegant diàlegs oberts entre actors municipals i associatius entorn els reptes de l’educació avui, la diversitat del comerç de proximitat, la salut i les dones i la creativitat en el món de les persones amb discapacitats. En la vessant de promoció de l’associacionisme, s’elaborarà un calendari i un mapa associatiu del Guinardó.
Amb qui: el CEMG està co-gestionat per una Comissió formada per entitats del barri i pel Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. A més, més de 50 entitats del barri formen part dels òrgans de participació del Casal.
On: Barri del Guinardó (Districte Horta-Guinardó).
Web: www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo/
Facebook: www.facebook.com/Casal-dEntitats-Mas-Guinardó-1590692454541508/timeline/?ref=hl
Mail: casalentitatsmg@gmail.com

2017-03-29T13:17:45+02:00Dia a dia, General|