El teixit associatiu del Districte de Nou Barris redueix les desigualtats socials amb la disminució dels efectes de l’escletxa digital.

Els objectius de “Nou Barris Digital” eren acompanyar entitats i associacions del Districte en el procés d’obtenció del Certificat Digital, per apropar-les al món de la tecnologia i la gestió administrativa, tot contribuint  a la reducció de l’escletxa digital en el territori.

El procés comunitari, que començà a finals del 2017, està donant els seus fruïts, i amb les dades relatives a les sol·licituds telemàtiques de les subvencions generals 2019, posa al conjunt d’entitats de Nou Barris 30 punts percentuals per sobre de la mitjana enregistrada a la ciutat i 40/50 punts per sobre d’alguns districtes amb situacions prèvies semblants.

Els resultats d’aquest projecte, que va néixer gràcies a l’impuls de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte (DSPiT), demostren que era necessari actuar, de forma directa i des de la proximitat, per   construir una xarxa comunitària que facilités i impulsés aquest procés, tot difonent i posant  en comú el coneixement específic i els recursos tècnics de suport i acompanyament.

La cooperativa La Fàbric@, en coordinació constant amb la DSPiT del Districte, es vam ocupar de la dinamització del treball de camp.

“Amb el treball que hem posat en marxa s’ha volgut donar una resposta comunitària i transformar en un repte l’amenaça que la revolució tecnològica (que està transformant les relacions humanes i la societat en general, i que ens interpel·la des de diferents àmbits) deixi fora a bona part de la població de la ciutat. Ha estat un treball de proximitat no invasiu, adaptat al ritme dels diferents barris.

Hem demanat permís per entrar en els espais comunitaris i propis de les entitats, amb respecte i oferint un servei d’acompanyament personalitzat que tingués en compte les seves necessitats específiques.

Amb aquesta acció directa hem pogut parlar amb les persones que gestionen el dia a dia i les activitats, i detectar necessitats. En definitiva,  escoltar-les”.

Per aconseguir-ho s’han organitzat tres fases de sessions informatives -18 en total- a 7 equipaments diferents del Districte, 122 sessions d’acompanyament de proximitat i 35 a distància a 85 entitats (en dues fases diferents del procés).

 

“Hem cregut important que la transició cap a la sobirania tecnològica i la gestió digital dels procediments administratius per part de les entitats del territori fos un moment i un espai on compartir i difondre el coneixement, concret i efectiu, tot fomentant l’actitud proactiva del mateix teixit associatiu i de les persones participants del projecte, protagonistes que, a més, esdevenen agents multiplicadores dels objectius i resultats del projecte.

Ho hem fet així perquè creiem que la reducció dels  efectes de l’escletxa digital ha de passar per un treball conjunt amb els actors implicats, tot estimulant  la participació d’entitats i persones -algunes de les quals no estan habituades- en  processos col·lectius d’aprenentatge i generació de coneixement.

La necessitat d’adquirir competències digitals es fa evident en tots els aspectes de la vida. D’aquí que la formació contínua i l’enfortiment del conjunt de la ciutadania en l’àmbit de la competència digital sigui el repte que hem volgut enfrontar d’aquesta forma integral i comunitària.

Finalment, gairebé dos anys després, ens trobem ara amb algunes entitats que ja han de començar a pensar en renovar/refer el Certificat Digital que es van treure a finals del 2017 i que està a punt de caducar (dura 2 anys i s’ha de tornar a demanar).

Per a facilitar aquestes gestions (i d’altres gestions i procediments amb els quals les entitats es trobaran en un futur pròxim),  i oferir recursos concrets a les entitats per a que puguin seguir resolent tràmits i procediments, comuns a totes elles, de forma autònoma i sense necessitat d’ajuda, compartim un repositori amb un conjunt de guies i manuals actualitzats, versió juny de 2019.

  1. Guia Procediment d’Obtenció del Certificat Digital v2019 (vàlid tant per les entitats que mai l’han tingut com per les que l’han de renovar/refer ja que s’ha de tornar a repetir el mateix procediment. És convenient començar el procediment per a renovar/refer el Certificat Digital quan encara aquest no hagi caducat.    D’aquesta manera es pot demanar el Certificat de Dades Registrals -o fer un canvi en la Junta Directiva de l’entitat- de forma telemàtica reduint a només una visita presencial, la d’Hisenda, el tràmit)
  2. Guia ràpida: Fer una copia del Certificat Digital a un pendrive.
  3. Guia ràpida: Quan caduca el Certificat Digital?
  4. Guia Procediment per a demanar el Certificat de Dades Registrals i/o Procediment per a fer canvis en la Junta Directiva de l’entitat(els dos procediments són telemàtics amb el Certificat Digital actiu i presencials si no teniu el CD o sí aquest està caducat).

 

2019-08-13T15:14:03+02:00Notícia|