La Fàbric@ exposa a la FESC ’19 els darrers projectes en marxa enfocats en la sostenibilitat sòcioambiental

Un any més La Fàbric@ com a empresa cooperativa som presents a la Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya. Enguany la novetat radica en la presentació a la parada dels darrers projectes al voltant de la transició cap a un model de vida sostenible per a les comunitats i el planeta; aposta que hem estat desenvolupant en els darrers anys i que està materialitzant-se tant en projectes d’innovació social com en indrets on duem a terme gestió d’equipaments amb visió comunitària.

Anem aterrant els principis que ens guien per aquest camí. Concretament, ens referim a dos iniciatives recents que hem mostrat a la parada de la FESC ’19 i hem tingut el gust d’acompanyar en el seu desenvolupament en els barris Besós-Maresme i Trinitat Nova. Totes dues tenen en comú l’aposta per la implicació veïnal a través de l’enverdiment de l’entorn i l’alimentació saludable de la comunitat, que alhora representen l’enverdiment i la salut del planeta.

Projectes locals d’abast global: més verd i bons aliments per al món!

Arianna i Doris a la parada de La Fàbric@ a la FESC ’19. Referents de les iniciatives d’alimentació Fogons Comunitaris i del grup del projecte B-Mincome “La Taca d’Oli” amb el projecte de plantació i co-creació de vallat d’escocells per a la comunitat.

“Co-creació cooperativa de vallat d’escocells per a la comunitat del Besòs”.

Aquesta ha estat una iniciativa comunitària molt particular al barri del Besòs que hem liderat amb la cooperació d’un parell de cooperatives vinculades a la Taula Eix Pere IV en el marc del projecte d’innovació social B-Mincome, que hem gestionat com a cooperativa. Partint de les ganes i la necessitat d’obrir un espai de benestar al seu carrer, un grup d’uns 15 veïns i veïnes dels 4 blocs situats al costat del Casal de Barri del Besós van llançar-se a finals de juliol a ser protagonistes de la millora del seu entorn. Acompanyament ha estat la paraula clau en la realització d’aquest “encàrrec comunitari” que ha esdevingut un camí conjunt, on La Fàbric@ ha activat la xarxa de relacions de l’economia social i solidària al territori i ha fet real la intercooperació tant amb la cooperativa Macus (1) per assessorar en la creació del prototip de valla segons les necessitats manifestades, com amb La Nau Vila Besós (2) com a lloc on materialitzar la idea. El resultat, una comunitat empoderada a partir de generar un espai de benestar al seu carrer plantant i protegint els escocells des d’una implicació conscient.  

* Algunes imatges de la iniciativa.

“Fogons comunitaris”, per nodrir-nos com volem.

Passem del verd al plat amb un iniciativa comunitària on l’alimentació esdevé el punt de partida per activar una “nova” cultura del consum amb accions de sensibilització i promoció del benestar de les persones des del què, com i per què mengen sa. Fogons comunitaris al Casal Trinitat Nova “Som la Pera” posa les condicions per a fer de la cuina un espai de resistència i transformació de la comunitat. Tot això atorgant un rol de lideratge a les dones, en tota la seva diversitat d’edats, trajectòries i procedències, com a agents clau en l’activació de dinàmiques de participació comunitària al voltant de l’alimentació. Aterrant un cop més amb les jornades “L’alimentació que ens nodreix”, una mostra de com aplegar iniciatives de gènere per l’aprofitament, la salut i la creativitat en l’alimentació és revolucionari. Les protagonistes, Sobres Mestres, Cuchara, Sana Delícia i La Cuina de la iaia.

I la transició això just acaba de començar.

Com a previsió de continuar aportant per una transició respectuosa amb les persones, les comunitats i el planeta, La Fàbric@ és entitat col.laboradora de la I Fira cap al residu cero (17/11/19) i participem en les taules d’emergència climàtica de l’Ajuntament de Barcelona. A més de contribuir a l’alfabetització tecnològica des d’una vessant comunitària i d’empoderament digital des del projecte Smart Barris amb Nou Barris Digital i també a d’altres Districtes de la ciutat.

Indrets on portar l’ESS més enllà.

A la FESC ens hem passejat pel taller de projectes comunitaris a barris on es presentava The Point del Bronx, la Coma Cross de Salt, La Llama del Raval i el Casal de Joves de la Guineueta dels que ressaltem el fet d’esdevenir experiències de transformació social utilitzant l’art, la cuina i la preocupació davant de l’emergència climàtica, gestionats directament per veïnes i joves dels barris.

I per tancar aquesta crònica, des del plantejament local-global amb el que tractem de donar coherència a les nostres intervencions, destaquem dos àrees on aquest any ens hem vinculat per contribuir des de la intercooperació. D’una banda, la Comissió d’Ecologia de la XES, que ha posat a l’agenda de la fira la necessitat urgent d’abordar els temes ambientals de manera transversal a les empreses de l’ESS en el context actual de crisi climàtica. D’altra banda, el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores, com espai de referència a nivell global, on aportarem les perspectives i experiències de construcció de pau a Colòmbia a partir del desplegament de mesures que activin les economies solidàries en les zones més conflictives d’aquest país.

(1) Cooperativa MACUS. Iniciativa que aplega artesans i makers en un espai comú, vinculada a la Taula Eix Pere IV de la que La Fàbric@ Sccl en forma part.

(2) Nau Vila Besós. Equipament municipal gestionat per Andròmines per les entitats de Sant Andreu. Nau industrial amb espais de magatzem, formatiu i de treball amb acompanyament professional i eines accessibles. Indret que afavoreix l’aprofitament de recursos, l’economia circular, l’ocupació i el treball col.laboratiu.

2019-12-27T10:29:06+02:00Notícia|