Mediació i construcció de pau a Medellin

La Fàbric@ col·labora en el projecte De la gestió de conflictes a la creació d’una escola de pau a Medellín (2013-­2015).
Què: creació d’una xarxa d’entitats i grups de treball per elaborar un currículum formatiu en mediació; formació a grups socials diversos que treballen en projectes comunitaris a Medellín.
Amb qui: Corporación Región, Universitat Pontificia Bolivariana, Alcaldia de Medellín, Projecte Imagine, Casa de la Memòria (Medellín) i FDC (Barcelona), Ajuntament de Barcelona.
On: Barcelona-­Medellín (Colòmbia).

2017-03-29T17:39:45+02:00General, Innovem|