Pla de barri Baró de Viver i Bon Pastor

La Fàbric@ gestiona el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver (2011-2016).
Què: Dinamització i mediació comunitària, acompanyament de les associacions veïnals, suport a la promoció i difusió, dinamització d’activitats infantils i juvenils, taules de convivència, suport a grups de dones, promoció de l’esport popular, promoció d’activitats innovadores en els diversos nivells, promoció de la cultura popular i la creació artística d’ambdós barris, inclusió de les noves tecnologies de comunicació i xarxes socials.
Amb qui: Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Associacions, serveis i persones veïns/es d’ambdós barris.

2017-03-29T17:04:13+02:00Dia a dia, General|