Programa d’acompanyament al procés de reallotjament de Cases Barates

La Fàbric@ gestiona el programa (2013-2017).
Què: Suport i acompanyament als veïns/es de la 3a fase en el procés de canvi als nous pisos. Atenció social, suport socioeducatiu, preparació per al canvi d’habitatge. Recolzament a les persones i famílies per a la nova situació veïnal i comunitària. Implicar el teixit comunitari en la temàtica del trasllat i en les fases posteriors.
Amb qui: Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona, Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, veïns/es, serveis i entitats.
On: Barri de Bon Pastor
Mail: info@descom.cat

2017-03-29T17:00:33+02:00Dia a dia, General|