Dia a Dia

Dia a Dia2019-03-22T12:35:52+02:00
 • Gestió de programes, serveis i equipaments
  – Processos d’acollida i acompanyament veïnal en entorns urbans.
  – Dinamització associativa.
  – Mediació comunitària.
  – Dinamització de xarxes tècniques i taules de concertació.
  – Comunicació i programació cultural.
 • CASAL DE BARRI SOM LA PERA DE TRINITAT NOVA (des del 2018)

  La Fàbric@ conjuntament amb l’empresa APRISE constitueixen una UTE per gestionar i dinamitzar el Casal de Barri Som La Pera.

  Què: Dinamització comunitària. Promoció i programació d’activitats socio-culturals, suport a les associacions i dinamització del teixit associatiu, promoció de les relacions entre entitats i territori.

  Amb qui: el casal està co-gestionat per una Comissió formada per entitats del barri (Taula Oberta), l’equip tècnic (UTE) i per representants del Districte de Nou Barris de l’Ajuntament de Barcelona.

  On: Al barri de Trinitat Nova (c/Garbí,3), prop de la Casa de l’Aigua, al Districte de Nou Barris.

  Web:

  Mail: avindici@coopelafabrica.cat

 • Programa d’acompanyament al procés de reallotjament de Cases Barates (des de 2013)

  La Fàbric@ gestiona el programa.

  Què:  Suport i acompanyament als veïns/es en el procés de trasllat als nous pisos amb atenció social i suport socioeducatiu; dinamització comunitària i organització veïnal i encaix de tot el procés dins de les dinàmiques del barri.

  Amb qui: Foment de Ciutat, Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona, Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona i associació de veïns.

  On: Barri de Bon Pastor

  Mail:  vescayola@coopelafabrica.cat

 • CASAL D’ENTITATS MAS GUINARDÓ (del 2013 al 2018)

  La Fàbric@ gestiona l’equipament cultural Casal d’Entitats Mas Guinardó

  Què: Gestió i direcció tècnica i dinamització comunitària. Promoció i programació d’activitats socio-culturals, suport a les associacions i dinamització del teixit associatiu, promoció de les relacions entre entitats i territori.

  Amb qui: el CEMG està co-gestionat per una Comissió formada per entitats del barri i pel Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. A més, més de 50 entitats del barri formen part dels òrgans d­e participació del Casal.

  On: Barri del Guinardó (Districte Horta-Guinardó).

  Web: www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo
  F: www.facebook.com/Casal-dEntitats-Mas-Guinardó-1590692454541508/timeline/?ref=hl

  Mail: casalentitatsmg@gmail.com ; dboira@coopelafabrica.cat

 • DINAMITZACIÓ DE LES XARXES D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT DE BON PASTOR I BARÓ DE VIVER (2017-2018)

  La Fàbric@ fa el secretariat i dinamitza les xarxes.

  Què: Es fan les convocatòries, les ordres del dia, es dinamitza les reunions i es pren l’acta. A més es fa d’enllaç entre les xarxes i el territori.

  Amb qui: Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona.

  On: Barris de Bon Pastor i Baró de Viver.

  Mail:  saversano@coopelafabrica.cat

 • PLA DE BARRI BARÓ DE VIVER i BON PASTOR (2013 a 2016)

  La Fàbric@ gestiona el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver

  Què: Dinamització i mediació comunitària, acompanyament de les associacions veïnals, suport a la promoció i difusió, dinamització d’activitats infantils i juvenils, taules de convivència, suport a grups de dones, promoció de l’esport popular, promoció d’activitats innovadores en els diversos nivells, promoció de la cultura popular i la creació artística d’ambdós barris, inclusió de les noves tecnologies de comunicació i xarxes socials.

  Amb qui: Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Associacions, serveis i persones veïns/es d’ambdós barris.

  On: Bon Pastor i Baró de Viver (Districte Sant Andreu).
  F: www.facebook.com/Pla-de-Barris-Bon-Pastor-Baró-de-Viver-187608257936261/timeline/

  Mail:  mzegri@coopelafabrica.cat