Amb Experiència

Amb Experiència2019-03-15T12:58:28+01:00
 • Consultoria i recerca
  – Creació de plataformes digitals comunitàries.
  – Recerques aplicades a la sensibilització,  dinamització sociocultural i el desenvolupament comunitari.
  – Recerca i formació en metodologies i eines per al tractament de conflictes a l’àmbit comunitari i l’espai públic.
  – Assessorament per a la incorporació de perspectives comunitàries, interculturals, de gènere i inclusives en les polítiques públiques.
 • ECONOMIA SOLIDÀRIA i CONSTRUCCIÓ DE PAU A COLÒMBIA (2019)

  La Fàbric@ dinamitza aquest projecte de recerca-acció, per establir un mapa d’actors catalans i europeus que des de les Economies solidàries i el cooperativisme s’impliquin en la construcció de pau a Colòmbia, per aportar continguts i facilitar el desenvolupament dels acords de pau del 2016 a L’Havana entre el Govern Colombià i les FARC.

  Què? és una recerca-acció, que també desenvolupa eines d’informació  i sensibilització, amb la intenció d’incidir en el desenvolupament de polítiques públiques que afavoreixin la intersecció entre impuls de les economies solidàries, cooperativisme i els processos de pau i de transició política i socio-econòmica, així com impulsar la solidaritat internacionalista del sector de les economies solidàries i transformadores català i europeu.

  Amb qui? amb el finançament del ICIP (Institut Català Internacional per la Pau). Coordinats amb agrupacions de cooperatives colombianes i espais unitaris diversos a Colòmbia i Catalunya (per exemple, Taula catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia)

  On: a Barcelona, Catalunya i països europeus.

  Mail: jmnavarro@coopelafabrica.cat

 • CONSTRUINT ESTRATÈGIES DE TREBALL COMUNITARI AL CASC ANTIC (2017)

  La Fàbric@ ha dut a terme un treball de camp per a la dinamització d’espais de participació i la creació d’un espai comunitari.

  Què? acompanyament a diverses entitats del Tercer Sector en la definició d’una estratègia comunitària renovada que actualitzi i optimitzi l’atenció al barri tot permetent la coordinació amb altres agents del territori.

  Amb qui?  Direcció Serveis Acció Comunitària (Ajuntament de Barcelona), Districte Ciutat Vella i entitats del Tercer Sector del Casc Antic.

  On:  barri del Casc Antic de Barcelona

  Mail: mzegri@coopelafabrica.cat

 • RECERCA SOBRE POLÍTIQUES CULTURALS I PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES (2017)

  La Fàbric@, com entitat adherida a la Xarxa Artibarri, realitza part del treball de camp amb entrevistes a diversos agents, experiències i projectes.

  Què? identificació de pràctiques comunitàries de la cultura, en equipaments públics, iniciatives privades i nous espais de gestió comunitària de la cultura a la ciutat, amb recomanacions i propostes per concertar accions que, des de les polítiques públiques culturals, reconeguin i enforteixin aquestes pràctiques.

  Amb qui?  Xarxa Artibarri, Cooperativa La Hidra i ICUB (Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona).

  On:  Barcelona

  Mail: mzegri@coopelafabrica.cat

 • VALORACIÓ DE LA SEGONA ETAPA DEL PROGRAMA Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació (2017)

  La Fàbric@ realitza la recerca amb les comunitats educatives de cada escola.

  Què? valoració de la incidència del programa en les comunitats educatives d’una escola de primària i una escola de secundària a 2 barris diferents de Barcelona, en especial, en les famílies i l’entorn de les escoles.

  Amb qui?  Direcció de Feminismes i LGTBI del Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

  On:  a 2 escoles de la ciutat de Barcelona

  Mail: mzegri@coopelafabrica.cat

 • MAPA D’ACCIONS COMUNITÀRIES A BARÓ DE VIVER (2016)

  La Fàbric@ realitza la recerca basada en un treball de camp.

  Què? identificació d’agents, espais, accions i projectes comunitaris i recomanació de perspectives i línies de treball per enfortir l’acció comunitària al barri.

  Amb qui?  Direcció Serveis Acció Comunitària (Ajuntament de Barcelona).

  On:  Barri Baró de Viver

  Mail: mzegri@coopelafabrica.cat

 • PLA INTERCULTURAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA (2016)

  La Fàbric@ col·labora en la redacció del nou pla intercultural de Barcelona.

  Què? Assesorament i acompanyament en la reflexió i redacció del nou Pla Intercultural de Barcelona en el marc de les noves polítiques interculturals i d’immigració de la ciutat.

  Amb qui?  Comissionada d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.

  On:  a Barcelona

  Mail: jmnavarro@coopelafabrica.cat

 • FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA CASA DE L’AIGUA DE LA TRINITAT NOVA (2014-2015)

  La Fàbric@ realitza la recerca al barri i dissenya uns itineraris culturals.

  Què?: En una primera fase: definició d’usos, continguts i activitats de l’equipament públic a partir dels interessos, necessitats i oportunitats que ofereix el teixit associatiu de la Trinitat Nova. En una segona fase: Definició de 5 itineraris culturals, sobre l’abastiment de l’aigua a Barcelona, la història i patrimoni als afores de la ciutat, les lluïtes veïnals transformadores dels barris i les Cases de l’Aigua de la Trinitat.

  Amb qui?: Arxiu Històric de Roquetes i Districte de Nou Barris/Ajuntament de Barcelona. On: Trinitat Nova (Districte Nou Barris).

  Mail: jmnavarro@coopelafabrica.cat

 • BARCELONA INTERCULTURAL
  La Fàbric@ ha fet formacions en interculturalitat (2014-2016)
  Què:  Formació  en temes d’intercultutalitat i participació (Introducció a la interculturalitat;Dimensions de la participació; Incorporació de la diversitat cultural als espais de participació; El treball en entorns multiculturals).
  Amb qui: Programa BCN Interculturalitat. Direcció de serveis d’Immigració. Ajuntament de Barcelona. Adreçada a entitats, equipaments i grups del Poble-Sec interessats a incorporar la diversitat cultural als diferents espais de participació de l’entitat o del barri.
  On: Poble Sec
  www: www.bcn.cat/interculturalitat
  www.bcn.cat/antirumors
  Mail: formaciointercultural@bcn.cat

 • WORDPRESS
  La Fàbric@ ha dissenyat tallers de wordpress per a la creació de pàgines webs comunitàries
  Què:  Constitució del Grup Motor, disseny i gestió del taller de formació en noves tecnologies i xarxes socials per a la creació de pàgines webs comunitàries i el foment de la comunicació local-global.
  Amb qui:  Districte de Sant Andreu/Ajuntament de Barcelona. Associacions, entitats i veïns i veïnes del Bon Pastor i Baró de Viver,…
  On: Bon Pastor i Baró de Viver (Districte Sant Andreu).
  http://www.fembonpastor.cat ; http://www.barodeviver.cat
  Mail:   saversano@descom.cat