Loading...
Inici2024-05-22T16:08:24+02:00

PROJECTES ACTUALS

NOTICIES

FESC 2022: presències diverses de La Fàbric@ en temes clau del cooperativisme del passat, el futur i més enllà.

Aquest any des de la nostra cooperativa hem aportat a la FESC a diverses bandes, a més de la parada, compartint aprenentatges i processos

FESC 2021: La Fàbric@ “es-part” de la transició ecosocial enfortint el cooperativisme i practicant la intercooperació

A 10 anys de vida de la Fira d’Economia Social i Solidària i a 9 anys de vida de la cooperativa La Fàbric@ presentem

INNOVEM

Mediació i treball comunitari, Enfocament comunitari i global-­local, Accions integrals i responsables,

Innovem

A partir de les comunitats en processos de desenvolupament local
-Promovem el diàleg crític, la cultura de pau i la interculturalitat.
-Intermediem entre actors institucionals, associatius i veïnals.
-Impulsem  les noves tecnologies i l’smart des de les necessitats i propostes dels barris.
-Promovem l’economia social i solidària des de l’acció comunitària i la proximitat.
-Fomentem la comunicació local–global.
Llegeix Més

PER A TOTHOM

Accessibilitat i igualtat d’oportunitats, Normalització Positivació i Transferibilitat.

PER A TOTHOM

Accions per a la igualtat d’oportunitats i la sostenibilitat
-Auto-ocupació i impuls de iniciatives de proximitat.
-Formació per a l’apropiació de les noves tecnologies de la comunicació i per a la inclusió digital.
-Formació en sostenibilitat energètica per a l’estalvi i l’apoderament energètic.
-Serveis de turisme accessible
Llegeix Més

AMB EXPERIÈNCIA

Formació, consultoria, assessorament,Recerques acció participatives.

AMB EXPERIÈNCIA

Consultoria i recerca
– Creació de plataformes digitals comunitàries.
– Recerques aplicades a la sensibilització,  dinamització sociocultural i el desenvolupament comunitari.
– Recerca i formació en metodologies i eines per al tractament de conflictes a l’àmbit comunitari i l’espai públic.
– Assessorament per a la incorporació de perspectives comunitàries, interculturals, de gènere i inclusives en les polítiques públiques.
Llegeix Més

DIA A DIA

Gestió de programes, serveis i equipaments - Dinamització i reforç del teixit associatiu i de les xarxes territorials.

DIA A DIA

Gestió de programes, serveis i equipaments
– Processos d’acollida i acompanyament veïnal en entorns urbans.
– Dinamització associativa.
– Mediació comunitària.
– Dinamització de xarxes tècniques i taules de concertació.
– Comunicació i programació cultural.
Llegeix Més

Xarxes i Projectes Comunitaris

Les persones i les comunitats són els subjectes principals de la nostra acció amb un compromís ètic i sincer en els processos de transformació i d’assoliment de nivells òptims de qualitat de vida. Estem compromeses, com a persones i de manera professional, en la construcció d’un món millor per a tothom i tenim eines i capacitat per a contribuir a fer-ho possible.