1a Fira d’art, creació i cultura popular comunitària

La xarxa Artibarri de comunitats creatives pel canvi social, de la qual la Coope la Fàbric@ en formem part, vol visibilitzar les diferents experiències que tenen a veure amb l’art com a eina de transformació social i interconnectar-les. Pensem que cal fomentar aquestes activitats ja que contribueixen a l’enfortiment de la ciutat de Barcelona com una plataforma d’activitats i propostes culturals amb caràcter articulador. Durant aquests tres anys volem dur a terme diferents accions de reflexió, contactes i difusió per programar la 1a Fira d’Art, Creació i Cultura Popular Comunitària de Barcelona. Pretenem enfortir el teixit associatiu, contribuint a millorar la capacitat de la cultura produïda a la ciutat per tal com hem explicat, millorar la seva posició, presència, sostenibilitat i capacitat d’interelació sectorial.

2019-05-30T13:18:55+01:00General|