Monthly Archives: juny 2016

Casal d’entitats Mas Guinardó

2017-03-29T13:17:45+02:00Dia a dia, General|

La Fàbric@ gestiona l'equipament cultural Casal d'Entitats Mas Guinardó (2012-2017). Què: Gestió i direcció tècnica i dinamització comunitària. Promoció d’activitats socio-culturals, suport a les associacions i dinamització del teixit associatiu, promoció de les relacions entre entitats i territori. Aquest curs s'estan engegant diàlegs oberts entre actors municipals i associatius entorn els reptes de l'educació avui,

Pla de barri Baró de Viver i Bon Pastor

2017-03-29T17:04:13+02:00Dia a dia, General|

La Fàbric@ gestiona el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver (2011-2016). Què: Dinamització i mediació comunitària, acompanyament de les associacions veïnals, suport a la promoció i difusió, dinamització d’activitats infantils i juvenils, taules de convivència, suport a grups de dones, promoció de l’esport popular, promoció d’activitats innovadores en els diversos nivells,

Serveis socials més a prop

2017-03-29T16:54:27+02:00Dia a dia, General|

La Fàbric@ gestiona el projecte de Serveis socials Més a prop a la província de Barcelona. Què: Es realitzen enquestes als domicilis de persones majors de 80 anys que no estan vinculats als serveis socials municipals per valorar la seva situació social. Informació als domicilis sobre els recursos i serveis que tenen al territori. Detecció

WordPress

2017-03-29T16:49:45+02:00Amb experiència, General|

La Fàbric@ ha dissenyat tallers de wordpress per a la creació de pàgines webs comunitàries Què: Constitució del Grup Motor, disseny i gestió del taller de formació en noves tecnologies i xarxes socials per a la creació de pàgines webs comunitàries i el foment de la comunicació local-global. Amb qui: Districte de Sant Andreu/Ajuntament de

Definició d’usos, continguts i activitats a la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova

2017-03-29T16:46:38+02:00Amb experiència, General|

La Fàbric@ ha fet la recerca. Què: recerca participativa amb veïns/es, teixit associatiu, equipaments i serveis de la Trinitat Nova per definir els usos, continguts i activitats de l’equipament abans que es completés la seva rehabilitació. Amb qui: Districte de Nou Barris/Ajuntament de Barcelona, associacions, escoles i altres serveis de la trinitat Nova. On: Trinitat

Barcelona Intercultural

2017-03-29T16:39:59+02:00Amb experiència, General|

La Fàbric@ ha fet formacions en interculturalitat (2014-2015) Què: Formació en temes d’intercultutalitat i participació (Introducció a la interculturalitat;Dimensions de la participació; Incorporació de la diversitat cultural als espais de participació; El treball en entorns multiculturals). Amb qui: Programa BCN Interculturalitat. Direcció de serveis d’Immigració. Ajuntament de Barcelona. Adreçada a entitats, equipaments i grups del

Elaboració d’itineraris culturals educatius a la Trinitat Nova

2017-03-29T16:26:25+02:00Amb experiència, General|

La Fàbric@ ha elaborat els itineraris. Què: recerca participativa amb veïns/es, teixit associatiu, equipaments i serveis de la Trinitat Nova per definir 5 itineraris culturals adreçats a persones i grups del barri i del Districte, de la ciutat de Barcelona i d’altres visitants. Els itineraris són: L’abastiment de l’aigua a Barcelona, Història i patrimoni als

AcZessible

2017-03-29T16:21:49+02:00General, Per a tothom|

La Fàbric@ és sòcia de l’empresa de viatge de turisme accessible. Què: Atenció al turista amb discapacitat. Servei d’acompanyament i rutes accessibles personalitzades. Amb qui: Fundació Desenvolupament Comunitari; Accedalia; i dos socis més. On: Ciutat de Barcelona Web: www.aczessible.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aczessible