SIN RUMORES, CONSTRUIMOS CULTURA DE PAZ

Què: Impuls de la xarxa antirumors de Medellín Colòmbia, per sensibilitzar i conscienciar sobre els rumors que generen discriminacions i estigmatitzacions. Aquest projecte tracta d’esbrinar les raons que provoquen aquests rumors. El racisme molts cops inherents en la cultura popular i sobretot en la cultura hegemònica.

Amb qui: Amb la contrapart històrica a Medellín/Colòmbia, CORPORACIÓN REGIÓN, i agrupats, amb una entitat molt vinculada a la cooperativa, Fundació Desenvolupament Comunitari (de Barcelona/Catalunya).

On: A Medellín, principalment, i en els barris populars de 12 d’Octubre, La Loma i Comuna 3. També a Barcelona, en relació i col.laboració amb Xarxa Antirumors de Barcelona.

Mail: aritznafarroa@coopelafabrica.cat

2023-03-10T13:20:05+01:00quefem|