LES ECONOMIES SOLIDÀRIES i LES SEVES APORTACIONS ALS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU: EL CAS COLOMBIÀ

Què: Una iniciativa que ens ha permès treballar la dimensió internacionalista del cooperativisme català, proposant a les cooperatives i al món de les economies solidàries la necessitat d’una intercooperació internacional per fer possible que els valors, criteris, i propostes del que anomenem economies solidàries tinguin cada cop més significació i impacte arreu del món. S’ha fet sobretot amb Colòmbia i en relació al procés de Pau que allà se segueix.
La proposta capitalista no serveix per poder viure dignament en aquest món, i fer possible la convivència entre éssers humans, altres éssers i els ecosistemes que conformen  la nostra existència. El treball fet ha estat una tasca de conscienciació per insistir en la dimensió internacional, i ens ha permès editar i publicar diferents materials. Que podeu trobar aquí (podem posar algun link oi Arianna per difondre els documents i vídeos?)

Amb qui: Amb l’associació GESTAPAZ, i la Cooperativa Ciutat Invisible, i també en aliança amb la XES i la seva Comissió Internacional, tot implicant la Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

On: Principalment a Barcelona i els seus barris.

Web: https://www.coopelafabrica.cat/wp-content/uploads/LES-APORTACIONS-4.pdf

Mail: aritznafarroa@coopelafabrica.cat

2023-03-10T14:14:36+01:00General, quefem|