Dia a dia

Casa de l’Aigua de Trinitat Nova

2017-03-31T16:26:21+02:00Dia a dia, General, Notícia|

La Fàbric@ ha estat dinamitzant social i culturalment l'equipament (2013-2015) Què: Procés participatiu per definició d'usos, continguts i activitats de la CA, i per l'elaboració de itineraris educatius culturals. Dinamització de les activitats culturals i de lleure des d'una perspectiva comunitària. Amb qui: Districte de Nou Barris/Ajuntament de Barcelona. Associacions, entitats i veïns de Trinitat

Casal d’entitats Mas Guinardó

2017-03-29T13:17:45+02:00Dia a dia, General|

La Fàbric@ gestiona l'equipament cultural Casal d'Entitats Mas Guinardó (2012-2017). Què: Gestió i direcció tècnica i dinamització comunitària. Promoció d’activitats socio-culturals, suport a les associacions i dinamització del teixit associatiu, promoció de les relacions entre entitats i territori. Aquest curs s'estan engegant diàlegs oberts entre actors municipals i associatius entorn els reptes de l'educació avui,

Pla de barri Baró de Viver i Bon Pastor

2017-03-29T17:04:13+02:00Dia a dia, General|

La Fàbric@ gestiona el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver (2011-2016). Què: Dinamització i mediació comunitària, acompanyament de les associacions veïnals, suport a la promoció i difusió, dinamització d’activitats infantils i juvenils, taules de convivència, suport a grups de dones, promoció de l’esport popular, promoció d’activitats innovadores en els diversos nivells,

Serveis socials més a prop

2017-03-29T16:54:27+02:00Dia a dia, General|

La Fàbric@ gestiona el projecte de Serveis socials Més a prop a la província de Barcelona. Què: Es realitzen enquestes als domicilis de persones majors de 80 anys que no estan vinculats als serveis socials municipals per valorar la seva situació social. Informació als domicilis sobre els recursos i serveis que tenen al territori. Detecció