Monthly Archives: març 2021

Nou Barris Digital, junto al tejido asociativo, para reducir los efectos de la brecha digital

2023-03-10T13:32:35+01:00General, Noticia|

Nou Barris Digital es un programa pionero de dinamización del tejido asociativo y del col • lectivo vecinal del distrito, con el que, desde el comienzo, se quisieron reducir los efectos de la brecha digital y la exclusión social que ésta genera. Comenzó como proyecto piloto a finales de 2017, gracias al impulso de

Nou Barris Digital, al costat del teixit associatiu, per a reduir els efectes de l’escletxa digital

2021-03-17T11:52:30+01:00General, Notícia|

Nou Barris Digital és un programa pioner de dinamització del teixit associatiu i del col·lectiu veïnal del districte, amb el qual, des del començament, es van voler reduir els efectes de l'escletxa digital i l’exclusió social que aquesta genera.   Va començar com a projecte pilot a finals del 2017, gràcies a l’impuls de la

“Som ecofeministes de barri i ens estenem com una Taca d’Oli”

2021-03-10T11:13:07+01:00Notícia|

En el Dia de les dones treballadores, 8 de març Aprofitem l'ocasió per posar-vos al cas del què estem movent (i hem mogut en anys anteriors) als barris del Districte Sant Martí (i altres de Barcelona) des d'un enfocament que té en compte el gènere i l'entorn, ecofeminista doncs. I per això hem elaborat un